Böcekler ne demek, nedir ?

1. Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklembacaklılar sınıfı

Böcekler sözlük anlamı nedir

ç. a. hay. b. Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.
(Güncel Türkçe Sözlük)


Köken: Fransızca insectes
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyle ağız parçaları üçer çift olan eklembacaklılar sınıfı. (Kanatlarının bir çifti veya tümü körelmiş örnekler de vardır.)
Köken: İngilizce insects
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü 1970)

Eklem bacaklılar (Arhropoda) dalının, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının bir sınıfı. Vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgeli, başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçası, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunan, ilkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolan, gövde bölgesi 3, karın bölgesi 6-11 bölütlü, trakea ile solunan, boşaltım organlan Malpighi tüpleri olan, bacakları koksa, trohanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçadan oluşan, ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunan, ayrı eşeyli, yumurtlayan, kanatsız türleri başkalaşım göstermeyen, kanatlı olan türleri yarı ya da tüm başkalaşım gösteren, yarı başkalaşım gösterenlerde yumurtadan çıkan nimfler deri değiştirerek bir süre sonra eşeylik organlarının olgunlaşması ve kanatların meydana çıkması ile erginleşen, tüm başkalaşım gösterenlerde ise yumurtadan çıkan larvalar beslenip deri değiştirerek büyüdükten sonra hareketsiz ve beslenmeyen bir pupa evresi geçirip sonradan erginleşen, Karbon Devri'nden beri yaşayan hayvanlar âleminin en geniş sınıfı. Bilinen 600000 türü vardır. Kanatsızlar (Apterygota) ve kanatlılar (Pterygota) olmak üzere iki alt sınıfa ayrılır.
Köken: İngilizce insects
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(zooloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi haşerat
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin Kabuklular (Crutacea) sınıfından, boyları 40 mm olabilen, vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiş, farklı gelişme tipleri gösteren bir sınıf.
Lat. Insecta
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Dünya’daki hayvanların çok büyük bir bölümünü oluşturan eklem bacaklılar (Arthropoda) dalının, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalında birkaç yüz bin türü bulunan, yaklaşık olarak 350 milyon yıldır Dünya üzerinde yaşayan, genellikle ticari değeri bulunan, kimileri leşleri tüketerek tabiata önemli katkıda bulunurken, kimileri insan hayvan ve bitkilerde önemli ekonomik kayıplara neden olan, sınıflandırması kanatların bulunup (Pterygota) bulunmamasına (Apterygota) göre yapılan, vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgeli, başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçası, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunan, ilkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolmuş, gövde bölgesi üç, karın bölgesi 6-11 bölütlü, trake ile solunan, boşaltım organları malpighi tüpleri olan, bacakları koksa, trokanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçadan oluşan, ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunan, ayrı eşeyli, yumurtlayan, Karbon Devri’nden beri yaşayan hayvanlar aleminin en geniş sınıfı.
Köken: İngilizce insects
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

(İnsecta), (Lat. insectum = bölünmüş) Eklembacaklılar (Arthropoda) dalının gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) alt-dalının bir sınıfı. Vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgedir. Başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçaları, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunur. İlkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolmuştur. Gövde bölgesi 3, karın bölgesi 6-11 bölütlüdür. Trakea ile solunurlar. Boşaltım organları Malpighi kanalcıklarıdır. Bacaklar koksa, trohanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçalıdır. Ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunur. Ayrı eşeylidirler. Yumurtlayıcıdırlar. Gelişmede başkalaşma (metamorfoz) vardır. Kanatsız olan türler başkalaşma göstermez. Kanatlı olanlardan yarı-başkalaşma gösterenlerde yumurtadan çıkan nimfalar deri değiştirerek bir süre sonra eşeylik organlarının olgunlaşması ve kanatların meydana çıkması ile erginleşirler. Tüm-başkalaşma gösterenlerde ise yumurtadan larvalar çıkar. Lârva beslenip deri değiştirerek büyür. Sonra hareketsiz ve beslenmeyen bir pupa evresine geçerler. Sonrada erginleşirler. Karbon devrindenberi yaşamaktadırlar. Hayvanlar âleminin en geniş sınıfıdır. Bilinen 600.000 türü vardır. Kanatsızlar (Apterygota) ve kanatlılar (Ptery-gota) olmak üzere iki alt-sınıfı. vardır.
Köken: İngilizce Insects
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

(İnsecta) sınıfının kanatsızlar (Apterygota) alt-sınıfına(bk.) giren bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 8 mm. Sırt bölgesi kubbelidir. Gümüş rengindedir Hızla koşar. Evlerde bulunur. Kâğıt, un v.b. yer.
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

Böcekler ingilizce ne demek

n. livestock

, ,