Boy beyi ne demek, nedir ?

Boyun en saygın ve lider kimliğine sahip kişisi

Boy beyi sözlük anlamı nedir

a. Boyun en saygın ve lider kimliğine sahip kişisi.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Ağa, ileri gelen, köy büyüğü.
2. Aşiret reisi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Boy beyi cümle içinde kullanımı

Türkiye Türkmenleri
Türkmen aşiretleri, boy beyi (İnallu boyunun adı İnal-oğlu Hamza Bey'den, Gündüzlü boyunun adı Gündüz-oğlu İbrahim Bey'den gelir), kethüda ...

Nogaylar
Nogay adı, Kırım 'ın batısında Aksu nehri ile Özü nehri arsındaki sahada Kıpçakların boy beyi olup boy beyliğini dedesi Tuval beyden alan ...

İpsala
Atlı Boy Beyi Başkanlığı'nda bir Trak Devleti kurmuşlardır. Bu kurulan Türk Trak Devletinin Başkenti Kypsala (İpsala) idi. Başkenti Kypsala ...

Şabanlı, Pınarbaşı
İskan sırasında Afşar boy beyi Çerkezoğlu Hacı Bey'dir. Zamanla Çerkezlerle Afşarlar arasında sükunet olur ve Pınarbaşı ilçesi Potuklu ...

Köseli, Tut
Oğuzların Kayı boyu Karakeçili aşiretinden Balekiler kolundan insanlarca kurulmuş köy bu aşiretin Boy Beyi KÖSE ALİ Beyden ismini almıştır. ...

, ,