Boyu ne demek, nedir ?

1. Kendi boyu kadar

Boyu sözlük anlamı nedir

İri ve zehirli örümcek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. karadul.
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970)

Boyu ingilizce ne demek

[boy] n. height, length, linear measurement, size, bulk, stature; clan, tribe

Boyu cümle içinde kullanımı

Ömür boyu mutluluklar dilerim.
Sokakta diz boyu kar vardı.
- Sait Faik Abasıyanık
Türkler belli tek bir sebeple mi yüzyıllar boyu yollara dökülmüştü? - C. Uçuk

Böğ (Böyü sayfasından yönlendirme)
Adlandırma: Böğü, böyü adları da kullanılır. Sınıflandırma: Dünya genelinde yaklaşık 1065 böğ türü tanımlanmıştır ve bunlar 153 cinste ve 12 ...

Dalga boyu
Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafe dir. Yaygın olarak Yunanca lamda (λ) harfi ile ... Dalgaboyu ...

Kayı boyu
Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı 'na göre Oğuzlar ın 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud 'a göre Divân-ı Lügati't-Türk 'deki yirmi iki Oğuz ...

Afşar boyu
Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı 'na göre Oğuzlar ın 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud 'a göre Divân-ı Lügati't-Türk 'deki yirmi iki Oğuz ...

Çavuldur boyu
Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı 'na göre Oğuzlar ın 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud 'a göre Divân-ı Lügati't-Türk ...

, , ,