Bulaşmak ne demek, nedir ?

1. Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek; istenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek.
2. (hastalık) geçmek, sirayet etmek; istemeden ya da rastlantı sonucu bir işe karışmak.
3. Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek

Bulaşmak sözlük anlamı nedir

(nsz)
1. Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek: Tabak bulaştı.
2. (-e) İstenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek: Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı. -S. F. Abasıyanık.
3. (-e) Hastalık geçmek, sirayet etmek: Çocuğa suçiçeği bulaşmış.
4. (-e) Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek: Atiye'nin ters ters yüzüne bakmasına aldırmadan yerde bir dirseğinin üstüne uzanmış keyifle yatan Seyit'e bulaştı. -L. Tekin.
5. (-e) İstemeden veya rastlantı sonucu bir işe karışmak: Seninle hiç alakası olmayan bu işe bulaşmak istemiyorsun. -A. Ümit.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Başlamak: Yarın işe bulaşacağım.
2. Bir işe istekle başlamak: Çok acıkmıştı, bulaştı yemeğe.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Engel olmak: Hasan'ın işine Osman bulaştı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çatmak, sataşmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Takılmak.
2. Karışmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Takılmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Karışmak, fenalaşmak.
2. Musallat olmak.
3. Çatmak, sataşmak, duçar olmak.
4. Meşgul olmaya başlamak.
5. Alûde olmak, bulanmak.
(Tarama Sözlüğü1963)

Bulaşmak ingilizce ne demek

v. be transmitted by, be contaminated by, catch, smear, rub on, get at, smudge; be involved, welter

Bulaşmak cümle içinde kullanımı

Tabak bulaştı.

Serpico (film)
meslektaşlarının çoğunun aksine artık sıradanlaşmış olan rüşvet olayına bulaşmak istemez, hatta rüşvet çarkının büyüklüğü karşısında dehşete ...

Bilgisayar virüsü
çok makineye bulaşmak ve belirli eposta adreslerine aynı anda filtrelenmeleri mümkün olmayan çeşitli nesneler ve içerikler ile saldırmaktır. ...

Gazideretabaklı, Boyabat
Bu sözcük Orta Asya Türklerinde günümüzde bulaşık ve bulaşmak anlamında kullanılmaktadır. İstanbul ağzında ve yazı dilinde yoktur. “ ...

Akşemseddin
Hastalık, insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülmeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. ...

, , ,