Burnundan ayrılmamak ne demek, nedir ?

Yanından gitmemek, uzaklaşmamak

Burnundan ayrılmamak cümle içinde kullanımı

Demesin ki gece gündüz kızın burnundan ayrılmıyor.
- M. Şevket Esendal

,