Buyurmak ne demek, nedir ?

1. Bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını kesin olarak söylemek, emretmek; almak.
2. Söylemek, demek, düşüncesini bildirmek; "etmek, eylemek" anlamında da yardımcı eylem olarak kullanılır.
3. Gelmek, gitmek, geçmek, girmek

Buyurmak sözlük anlamı nedir

(-i, -e)
1. Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, emretmek: Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur. -N. Ataç.
2. Söylemek, demek, düşüncesini bildirmek: Bir şey mi buyurdunuz? Çok doğru buyuruyorsunuz. -F. R. Atay.
3. (-e) Gelmek, gitmek, geçmek, girmek: Salona buyurmaz mısınız? -M. C. Kuntay.
4. (-i) Almak: Buyurunuz kahvenizi! -M. E. Yurdakul.
5. (yar) Etmek, eylemek: Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez. -R. H. Karay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Buyurmak || bour || boyur || boyrun || buyor
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İcabet etmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Emretmek.
2. (Saygı gösterilen kimse) Söylemek, demek.
(Tarama Sözlüğü1963)

Buyurmak ingilizce ne demek

v. order, command, come, decree, help oneself to, ordain, please, prescribe, will

Buyurmak cümle içinde kullanımı

Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez.
- R. H. Karay

Ferman
Ferman, hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir Farsça buyurmak anlamına gelen farmān ( fa | فرمان ) kelimesinden türemiştir ...

Imperium
İmperium, (Latince imperare kelimesinden „hüküm sürmek“, „emretmek“, „buyurmak“ anlamında), Geniş anlamda sahip olan kişiye göreviyle ...

İmparatorluk
İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir. Bazı büyük ...

Buyruldu
Türkçe "buyurmak" mastarından yapılmış bir isim olan buyruldu, Osmanlı diplomatiğinde sadrazam, vezir, defterdar, kaptan paşa, beyler beyi ...

Zarlık
Yine Moğolca "Zarlıg" sözcüğü emretmek, buyurmak, hüküm vermek manasına gelir,. Kaynakça : http://tr. wikipedia. org/wiki/Dosya: ... pdf Türk ...

, , ,