Çamgiller ne demek, nedir ?

Açık-tohumluların (Gymnospermae), kozalaklar (Coniferae)takımından, başlıca Kuzey Yarımkürede yayılmış olan, reçine taşıyan, bir evcikli, yaz kış yapraklarını dökmeyen ağaçları ihtiva eden ve 10 cinsi, yaklaşık 210 türü bulunan familya. Yapraklar linear veya iğne biçimindedir. Erkek kozalaklar küçük, otsu, çok stamenli olup, dişi kozalaklar çok pulludur. Tohumlar kanatlı veya kanatsızdır. Bu familyanın önemi, çeşitli türlerinin geniş ormanlar teşkil etmelerinden başka, sanayiye vermiş oldukları reçine, kereste, kağıt hamuru gibi ekonomik değeri olan maddelerden ileri gelmektedir. Türkiye’de 4 cins (çam, köknar, katranağacı, ladin) türü yetişmektedir

Çamgiller sözlük anlamı nedir

1. Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, ladin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası.

ç. a. bit. b. Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, ladin vb. bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Genellikle yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı ve yaprakları tekli ya da demetler hâlinde olup, tohumları kozalaklardaki pullarda korumasız olarak bulunan, çok yıllık, ağaç ya da çalı formundaki bitkiler.
Köken: İngilizce pine family
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(botanik)
Köken: Osmanlı Türkçesi fıstık çamları
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

bk. köknarlar.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

,