Çamgiller sözlük anlamı

1. Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, ladin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası.

ç. a. bit. b. Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, ladin vb. bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Genellikle yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı ve yaprakları tekli ya da demetler hâlinde olup, tohumları kozalaklardaki pullarda korumasız olarak bulunan, çok yıllık, ağaç ya da çalı formundaki bitkiler.
Köken: İngilizce pine family
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(botanik)
Köken: Osmanlı Türkçesi fıstık çamları
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

bk. köknarlar.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

peki Çamgiller ne demek ?