Çekimli ne demek, nedir ?

1. Çekimi olan.
2. Çekim ekleri alabilen

Çekimli sözlük anlamı nedir

sf.
1. Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezbedici: Görüntüsü çok daha çekimli. -Ç. Altan.
2. db. Çekim ekleri alabilen.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Çekimli ingilizce ne demek

adj. declinable, flexional, synthetic, synthetical
n. attraction, pull, gravity, force of gravity, gravitation, shot, shooting, filming, inflection, inflexion, conjugation, declension, draw, shoot, flexion, flection

Çekimli cümle içinde kullanımı

Kızak
bulunan, çekimsiz ya da at, köpek, rengeyiği ile çekimli arazi aracıdır. Kızaklı köpek yarışında köpek çekimli köpek kızağı kullanılır. Kızak kelimesi Türkçe

Birleşik sözcük
tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşmuş ifadeler yeni bir kavramı karşılıyorsa bileşik sözcük

Kip (Çekimli fiiller bölümü)
Çekimli fiil, kip halindeki bir fiilin herhangi bir şahıs ekiyle ifade edilmiş halidir: Gör+dü+m (bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs) Çekimli bir

Cümlenin öğeleri
halinde ifade eden kelime grubudur. Bir cümle kurabilmek için en azından bir çekimli fiil (fiil cümlelerinde) ya da ek-fiil almış bir adın (isim cümlelerinde)

Ayn (harf)
kökenli kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telafuz edilir. Ayın harfinin çekimli (harekeli biçimleri) Ŭ ve Ĭ olarak gösterilir. Örneğin: Ŭmum, Ĭtır... Ayın

, , ,