Çevriyazı ne demek, nedir ?

1. Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir abeceye çevirme yolu, transkripsiyon

Çevriyazı sözlük anlamı nedir

Bir metni, yazılmış olduğu yazıdan, okunuşunu belirtmek şartıyla, başka bir yazıya çevirme işi, ve böylece çevrilen yazı. Buna SESÇİL ÇEVRİYAZI ( Transcription phonétique ) de denir.
Köken: Fransızca transcription
(BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949)

(Derleme. transkripsiyon, sesçil yazı) Bir metnin okunuşunu göstermek üzere kullanılan yazı düzeni.
Köken: İngilizce transcription
(BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)

(çeviri yazı), (fonetik yazı, ses yazısı, sesçil yazı) Bir kelimeyi, bir yazılı metni veya bir konuşmayı, onların telâffuzdaki ses değerlerini dikkate alan özel alfabe işaretleri kullanarak yazıya geçirme. Yazı dilimizdeki değil, gelecek misin, gelemem kelimelerinin bazı Anadolu ağızlarındaki söylenişlerine göre da´l, del; gelcemin? gelecaññi? geliyomBen şekillerinde yazılması gibi.
Köken: İngilizce transcription
(BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003)

Çevriyazı ingilizce ne demek

transcription transkripsiyon

, ,