Coder ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "coder " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "şifreleyen kimse, kodlayan kimse " gibi anlamlara gelmektedir.

Coder cümle içinde kullanımı

Çözücü (bilgisayar)
Ses Çözücüler : Triple Rate CODER (TRC) Vector Sum Excited Linear Prediction (VSELP) Ayrıca bakınız : Görüntü çözücü Ses çözücü İçerik biçimi ...

X264
uk/2010/11/26/tandberg-accused-open-source-theft/ | title Tandberg coder accused of open source theft | publisher thinq. co. uk | date 2010- ...

Dolby Digital
AC-3 (Audio Codec 3, Advanced Codec 3, Acoustic Coder 3. Bunlar backronym dır. Bununlar beraber, Adaptive Transform Acoustic Coding 3, ya ...

,