Coding ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "coding " [code] fiil olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kodlamak, şifrelemek, numaralamak " gibi anlamlara gelmektedir.

Coding cümle içinde kullanımı

Advanced Audio Coding
Advanced Audio Coding (AAC) , Türkçe anlamıyla Gelişmiş Ses Kodlama sayısal ses için kayıplı sıkıştırma yapan kodlayıcı ya da çözücüdür. ...

H.264/MPEG-4 AVC
H.264 bir görüntü sıkıştırma standartıdır ve MPEG-4 Bölüm 10 ya da MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) in muadilidir. Video Coding Experts ...

Kodlamayan RNA
İngilizce literatürde non-coding RNA'nın kısaltması olan ncRNA olarak anılırlar, daha az sıklıkla kullanılan diğer adları non-protein- ...

ROI
ROI (kısaltma: Region of Interest Coding) — ROI JPEG-2000 görsel işleme ve sıkıştırma metodunun alt özelliklerinden biridir. ...

ATRAC3 plus
ATRAC (Uyarlamalı Dönüşüm Akustik Kodlama-Adaptive Transform Acoustic Coding), MiniDisc'lerde kullanılmak üzere Sony tarafından ...

,