Consequential ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "consequential " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "sonucu olan; bağlı olan; izleyen; mantıki; kibirli; önemli " gibi anlamlara gelmektedir.

Consequential sözlük anlamı nedir

Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending to importance; pompous; self important; as, a consequential man. See Consequence, n., 4.

Following as a consequence, result, or logical inference; consequent.

,