Convenient ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "convenient " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kullanışlı, uygun, pratik, elverişli, yakın " gibi anlamlara gelmektedir.

Convenient sözlük anlamı nedir

Near at hand; easy of access.

Seasonable; timely; opportune; as, a convenient occasion; a convenient season.

Affording accommodation or advantage; well adapted to use; handly; as, a convenient house; convenient implements or tools.

Fit or adapted; suitable; proper; becoming; appropriate.

Convenient cümle içinde kullanımı

Karbonik anhidraz
Affinity electrophoresis in multisectional polyacrylamide slab gels is a useful and convenient technique for measuring binding constants ...

Metro sistemleri listesi
htm | başlık Preferred travel network extending in all directions so that the public life of Shanghai Metro subway is more convenient | ...

, ,