Countrified ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "countrified " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kırsal, köye ait, köylü, basit " gibi anlamlara gelmektedir.

Countrified sözlük anlamı nedir

unsophisticated.

rendered in a manner resembling rural style; as, countrified rock music.

Having the appearance and manners of a rustic; rude; as, countrified clothes.

,