Cüruf cümle içinde kullanımı

Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar.
- H. Taner

peki Cüruf ne demek ?


çürük yumurta cümle içinde kullanımı

Sukabağı Bulutsusu (Çürük Yumurta Bulutsusu sayfasından yönlendirme)
Sukabağı Bulutsusu (ayrıca Çürük Yumurta Bulutsusu veya bilimsel ismiyle OH 231.84 +4.22 olarak da bilinir), Pupa takımyıldızı yönünde ...

Domates Saçlı Kız
Çürük Yumurta Kenti'nde yaşayan Tiktak ve Tıktık isimli iki karga, günlerini şehir meydanındaki sakız ağacının üstünde gevezelik yaparak ...

Hidrojen sülfür
Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796 'da C. Louis Berthallet tarafından bileşiği meydana ...

Karaevli, Kastamonu
sebep arkadaşları tarafından adeti veçhile mevsimine göre damadı fazla oyalamak için ya çürük yumurta yahut domates veya şeftali atılmasıdır ...

çürüklük cümle içinde kullanımı

Eğer bu işte bir çürüklük olsaydı, çocuklarını da beraber almazdı ya.
- Halikarnas Balıkçısı

Selamsız, Üsküdar
Selami Ali'den geldiği sanılmaktadır. Selamsız semti, geçmişte Sulukule, Çürüklük, Küçükbakkalköy, Tophane, Çayırboyu, Lonca semtleriyle birlikte İstanbul'da

Fiziksel mücadele (tarım)
bu yaralardan olan bazı mantari hastalıklar (Rhizopus sp.) ve yumuşak çürüklük bakterileri (Erwinia sp.) zarar veremez. Bitki hastalıklarının birçoğu

Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
2) (sayrılıkta) bunluk buhur tütsü burç dönence butlan geçersizlik, çürüklük buut 1) boyut 2) uzunluk bühtan kara çalma büluğ ergenlik bünye yapı

cürüm cümle içinde kullanımı

Sedat Bucak
cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve vahim nitelikte silah bulundurmak suçlarından, 11 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis istemiyle ...

Sami Hoştan
Davanın kararına göre, Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin ve eski MİT görevlilerinden Korkut Eken , "Cürüm işlemek ...

Korkmaz Yiğit
Ancak, Alaattin Çakıcı 'nın ihale sürecinde Yiğit lehine devreye girdiği anlaşılınca, ihale iptal edildi Bank Ekspres davasında, 'Cürüm ...

Fethullah Gülen
2006 yılında bu davadan cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduguna dair delil olmadığından beraat etmiş, bu karar 2008 yılında ...

Gülen Davası
Bunun üzerine, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmek amacıyla yasadışı terör örgütü kurmaktan dava açılmış, 2008 yılında cürüm ve ...

çürüme cümle içinde kullanımı

Petroloji
Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. Magmatik/Mağmatik

Korozyon
korozyon sözcüğü; yenme, kemirilme gibi anlamlarla alakalıdır. Aşınma, çürüme, paslanma, bozulma ve yenim gibi sözcüklerle karşılanabilir. Yüzeyleri uygun

Saman
oluşabilir. Samanın ıslanmayacağı bir şekilde depolanması gerekir. Küf ve çürüme besin değerini düşürüp hayvanları hasta edebilir. Başarılı bir saman hasatı

Küflek, Havza
olduğu anlatılmaktadır. Bu suyun nem etkisi yaparak ağaçların büyük kısmında çürüme ve küf yaptığı belirtilmekte, bu nedenden dolayı köyün adının Küflek kaldığı

Mezar
ürünlerinden yapılmasına, metal kısım içermemesine ve dolayısıyla bedenin doğal çürüme sürecini yavaşlatarak toprakla buluşmasını engellememesine özen gösterilir

çürümek cümle içinde kullanımı

Sen toprakta çürürsün canım kardeşim / Ben ayakta.
- B. R. Eyuboğlu

Yeşiltepe, Kaynaşlı
BAZIKELİMELER : göönemek: içi çürümek veya aşırı ballanmış. göö: mavi. çıtlo: kaburga. gaybet: gıybet. ecük: azıcık. anşa: ayşe. issiin: hüseyin. ...

Aşağı Beşpınar, Sungurlu
Tarihçe / Kültür: Çürümek yıpranmak Kele: Pekiştirme sözüdür. Örn: Kele gel, Kele dur, Kele otursana. Kelem :Lahana Kessek: Topak İlân :Leğen ...

Eski Mısır'da sanat
İnsan ölüp gider, toprak olur eti kemiği,Çökmek ve çürümek herkesin alınyazısı,Ama okurlar var oldukça yazanlar yaşar sonsuz.” ...

çürütme cümle içinde kullanımı

Noam Chomsky
Dilbilimine olan katkısı Davranışçılık Kuramı ’nı çürütme yönünde çok etkili olmuştur. Ayrıca bilişsel bilim in popülaritesini artırmıştır ...

Sokrates
Bu tür yaklaşımlar "çürütme" (elenchos) denen belli bir kalıp içerisinde sergilenirler. Bu yöntem felsefe tarihinin ilk yöntemi olması ...

Başarı
Bu türden bilimsel sınamalı başarılar, bir başka bilimsel çürütme ya da revizyona kadar geçerliliklerini, diğer bir ifadeyle başarı ...

Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî
Uzun süre sonunda, önce 5 Ağustos 1919'da Dârü'l-Hilâfeti'l-Aliyye Medresesi hilâfiyat (tartışma ve münakaşa yoluyla, karşı fikri çürütme ...

Giraffatitan
Giraffatitan dahil dar burunlu hiçbir sauropod dinozorun olmayışı gerçeği bu tür hipotezleri daha ziyade çürütme eğilimindedir. ...

çürütmek cümle içinde kullanımı

Russell'in çaydanlığı
görüşünü çürütmek amacıyla ileri sürülen bir benzeşim. Illustrated dergisinin 1952'de içeriğine kattığı (ama hiç yayımlamadığı) http://www. ...

Aberdeen Felsefe Topluluğu
üzerinde çalışan topluluğun en önemli amaçlarından biri de David Hume 'un özellikle din e ve bilgi kuramı na ilişkin fikirlerini çürütmek olmuştur. ...

Steve Projesi
Steve Projesi (İngilizce : Project Steve), yaratılışçı ların "evrim konusunda bilimsel bir fikir birliği olmadığı" iddialarını çürütmek ...

Hugo Grotius
Doğal yasa anlayışının ortaya çıkmasında en önemli sebep olan ahlâkî kuşkuculuğu çürütmek Hugo Grotius’un (1583-1645) da amacıydı. ...

Nadir Mutluay
Vatanımızın kurtarılması ve milli bağımsızlığımızın korunmasını hedef alan mukaddes davamızı çürütmek maksadıyla düşmanlarımızın teşvikleri ...

çürütülme cümle içinde kullanımı

UFO
ise gerçeği yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu fotoğrafların hiçbirisi çürütülme akıbetinden kurtulamamıştır, zira dünyadışı bir canlılık mevcut olsa dahi

çürüyüş cümle içinde kullanımı

Robert Bresson
ve suç, ölüm - özellikle intihar -, tinsel açıdan yeniden yaradılış ve çürüyüş temalarında tutkulu ısrarı, pek çok ödüle sahip bu sinema ustasını, saygı

fiyatı, dolgu, ne işe yarar, kaynak u, curuf nerelerde kullanılır, nedir inşaat, nedir anlamı, cürüf tiyatro