Cüruf ingilizcesi

n. slag, dross, scoria, cinders, clinker
Köken: Arapça

peki Cüruf ne demek ?


çürüğe çıkarmak ingilizcesi

throw on the scrap heap

çürük ingilizcesi

adj. rotten, carious (tooth), unsound, bad, decayed, dickey, dicky, draft exempt, feeble, flimsy, putrefacient, putrefactive, putrid, rocky, sleazy, wonky
n. cavity, tooth decay, decay, dry rot, bruise, contusion

çürük gaz ingilizcesi

n. exhaust, exhaust gas

çürük tahtaya basmak ingilizcesi

to fall into a trap

çürükçül ingilizcesi

n. saprophyte

çürüklük ingilizcesi

n. rottenness, putrescence, unsoundness, decomposition, deterioration, flimsiness

cürüm ingilizcesi

n. villainy
Köken: Arapça

çürüme ingilizcesi

n. rot, decay, dry rot, putrefaction, decomposition, corruption, rottenness

çürümek ingilizcesi

v. rot, decay, spoil, go bad, become unsound, decompose, canker, decline, fester, go off, languish, molder, moulder, perish, putrefy, sphacelate

çürütme ingilizcesi

n. decay, refutation, confutation, rebuttal

fiyatı, dolgu, ne işe yarar, kaynak u, curuf nerelerde kullanılır, nedir inşaat, nedir anlamı, cürüf tiyatro