Cüruf ne demek, nedir ?

Maden posası, maden eritildikten sonra kalan kısım. Metal filizlerinin zenginleştirilmesinde uygulanacak metod ne olursa olsun, sadece metal bileşiğini elde etmek, diğer safsızlıkları uzaklaştırmakla mümkündür. Bu tür safsızlıklar da ancak metalin indirgenmesi esnasında uzaklaştırılabilirler. Böyle bir işlemde bazik özellikteki safsızlıklar için asidik yapıda bir madde, asidik yapıda olan safsızlıkları uzaklaştırabilmek içinde bazik yapıda madde ilavesi gerekir. Asidik ve bazik esaslı maddelerin birbiriyle birleşmesiyle, metalden yoğunlukça daha hafif ve

ergiyen metalin üstünde biriken ve kolaylıkla akıtılarak alınabilen bu tür maddelere, cüruf (dışkı) adı verilir

Cüruflar için kimyasal bir formül ortaya koymak mümkün olmamakla beraber, genellikle kalsiyum ve magnezyumun fosfat ve silikatlarıdır.

Cüruf sözlük anlamı nedir

1. Maden posası, dışık.

Erimiş malzemelerin yüzeyindeki safsızlık.
Köken: İngilizce scum
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

a. (cüru:fu)
1. kim. Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık: Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar. -H. Taner.
2. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.
Köken: Arapça cur°f
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cüruf ingilizce ne demek

n. slag, dross, scoria, cinders, clinker
Köken: Arapça

Cüruf cümle içinde kullanımı

Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar.
- H. Taner

, , , fiyatı, dolgu, ne işe yarar, kaynak u, curuf nerelerde kullanılır, nedir inşaat, nedir anlamı, cürüf tiyatro