Cüruf sözlük anlamı

1. Maden posası, dışık.

Erimiş malzemelerin yüzeyindeki safsızlık.
Köken: İngilizce scum
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

a. (cüru:fu)
1. kim. Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık: Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar. -H. Taner.
2. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.
Köken: Arapça cur°f
(Güncel Türkçe Sözlük )

peki Cüruf ne demek ?


fiyatı, dolgu, ne işe yarar, kaynak u, curuf nerelerde kullanılır, nedir inşaat, nedir anlamı, cürüf tiyatro