Çuval ne demek, nedir ?

Giyim eşyası buğday, un ve benzeri maddelerin nakli ve muhafazası için kullanılan yün ve kıldan yapılmış eşya. Günümüzde naylon ve başka maddelerden yapılanlara da bu ad verilmektedir

Çok eski zamanlardan beri çuvallar çeşitli şekillerde yapılmış ve kullanılmıştır. Bilhassa Anadolu’da yörükler arasında kullanılan, bulundukları yörenin özelliğini gösteren "ala çuval" denen nakışlı tipleri çok güzeldir. Gün geçtikçe azalan ve kısa zamanda ortadan kalkacak olan göçerlikle beraber bunlar da kaybolup gitmektedir.

Çuvallar gerek malzeme, gerekse kullanıldıkları yerlere göre iki grupta toplanırlar. Ala çuval: Ala, genel anlamda renkli manasında kullanılır. Yünden dokunmuş olup, renk ve nakış bakımından çok zengindirler. Giyecek ve bu tür eşyalar için yapılırlar. Kıl çuval: Kıldan dokuma, hububat koymak için kullanılan çuvallardır. Çeşitli yörelerde yünden yapılan ve değişik isimlerle anılan çuvallar da vardır. Ala çuvallar yörüklerin seyyar çulha dedikleri çadır tezgahlarında dokunur. Kıl çuvallar aynı tezgahlarda veya daha basit tezgahlarda dokunur. Tezgahlara; mutat, ip ağacı, ipacı gibi isimler verilmektedir.

Çuvallardaki nakışlar, ya yüzünde veya hem yüzünde hem de arkasında toplanmıştır. Yüzde olanlarda, nakışlar yatık geniş yollar içine sıralanmıştır. Bu çeşit çuvallar çoğunluktadır. Bunların arkası

nakışsızdır. Bazılarında boncuk ve püskül dizileri de görülür. İkinci gruptakiler de çuvalın önü ve arkası dikine bir su halinde nakışlıdır. Nakışlar yünden yapılan çuvallarda görülür.

Genel olarak bütün çuvallarda kolonlar vardır. Bunlar çuvalın deve havutuna veya merkebin semerine bağlanması içindir. Uçları püsküllü, kıldan ekseriya siyah beyaz renkli dokunarak yapılır. Seyrek de olsa başka renklerden de yapılanları vardır. Kolonlar dokuma veya üzerindeki nakışa göre ayrıca isim alırlar.

Çuvalların büyüklükleri yörelere göre değişmekte ise de genellikle standart olarak yapılmakta idi. Böylece içine konan hububatın bir ölçeği olmaktadır. Ekseri büyüklükleri bir deve yükü olarak hesaplanırdı. Yapılan tetkiklerde büyüklerin 5-6 kile (on teneke) hububat alacak şekilde yapıldıkları görülmüştür. Bunların en küçükleri 69x94 cm, en büyüğü ise 80x144 santimetredir.

Çuvallar gerek dokunuşları, gerek nakışları, gerekse kolonları ile Anadolu’nun göçebe hayatını anlatan en güzel örnekleridir. Üzerlerindeki motifler, nakışlar, asırlar öncesi hayatın, geleneğin örnekleridir. Özellik gösteren, sanat değeri olan ve her bakımdan görülüp incelenmeye değer sanat eserleridir. Çuvallardan boy ve en bakımından büyük olan ve sadece kıldan yapılan hararlar da vardır. Hararlar daha ziyade gübre ve saman taşımakta kullanılır. Kolonları yoktur. (Bkz. Harar)

Çuval sözlük anlamı nedir

1. Pamuk, kenevir ya da sentetik iplikten dokunmuş büyük torba.

a.
1. Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba: Sonra getirdikleri çuvalı açtılar, peksimetleri, tütünü ve öteberiyi çıkartıp raflara koydular. -Halikarnas Balıkçısı.
2. sf. Bu torbanın alabileceği miktarda olan: Yanımızda, ne olur ne olmaz diye alınmış yarım çuval peksimet vardı. -H. E. Adıvar.
Far. cuv¥l
(Güncel Türkçe Sözlük )

(< Far. çuvâl) çuval
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çuval, harhar
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çuval ingilizce ne demek

n. sack, bag, carryall, holdall, gunny, gunny bag, poke
Köken: Farsça

Çuval cümle içinde kullanımı

Yere serilmiş dört çuval üstünde çerçici ufak tefek ve çeşit çeşit neler dizmişti? - R. H. Karay

Çuval olayı
Çuval olayı veya Çuval hadisesi, (İngilizce'de The Hood event) 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak 'ın Süleymaniye kentinde karargâh kurmuş ...

Istar
Istar, ağaç ya da demir den yapılmış olup çul , çuval , heybe ve kilim dokumaya yarayan bir el tezgah ıdır. El tezgahlarında bu ...

Muşamba
Muşamba veya linolyum, keten yağıyla karıştırılmış mantar tozunu keten çuval gibi bir dokuma üzerine döküp sıvayarak yapılır. ...

4 Temmuz
2003 - Kuzey Irak 'ta Çuval olayı (veya Çuval hadisesi, İngilizcede: The Hood event ) meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı ...

1 Mart tezkeresi
Tezkerenin reddinin ardından yaşanan Çuval Olayının, meclis kararına misilleme olarak gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Ayrıca bakınız ...

, , , fiyatları, fabrikaları iş ilanları, imalatı nasıl yapılır, fabrikası gaziantep, imalatı istanbul, ölçüleri, satışı, fabrikaları istanbul