Dalkavukluk etmek cümle içinde kullanımı

Ötekiler dalkavukluk değil, adeta benimle kavga ediyorlardı.
- A. Rasim

Hadi (Abbasi)
Etrafında toplanmış olan ve kendine dalkavukluk etmek isteyen devlet ricalinin hemen hepsi bu veliaht değişmesini kabul etti. ...

John Swinton (gazeteci)
Gazetecilerin işi; gerçeği yok etmek, düpedüz yalan söylemek, saptırmak, kötülemek, servet sahiplerine dalkavukluk etmek, kendi gündelik ...

Hıristiyanlıkta İsa
Din büyüklerine dalkavukluk etmek için hiç çaba göstermeyen İsa, giderek onların nefretini kazandı. Yahudi önderlerin bir bölümü İsa'nın ...

peki Dalkavukluk etmek ne demek ?


dalkavuk cümle içinde kullanımı

Cahiller, dalkavuklar, mürailer rahat rahat yaşıyor.
- P. Safa
Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine, düşürmez.
- R. N. Güntekin

Cemal Nadir Güler
27 Şubat 1947, İstanbul), Türk karikatürist. "Amcabey", "Efruz Bey", "Dalkavuk", "Akla Kara", "Yeni Zengin" gibi tiplerin yaratıcısı. Bulgaristan göçmeni

Ali Naki
. sadece saltanatları ve kendi zevk-i sefaları için çevrelerine sadık dalkavuk tayfalar toplayıp beslemişlerdir… Monarşist Saltanat’larını ve kendi güvenliklerini

Palyaço
rastlanmaktadır. Türkiye tarihinde de Osmanlı'da padişahı eğlendiren "dalkavuk" vb. kişilikler görülür. Genel olarak çalışma alanları sirkler olan palyaçolar

Tom Kenny
Starchy Balonlar Flambo Marshmallow Çocuklar Eberhardt Beyin Wiz Gunter Gob Minik Mantikor Doktor Prens Yaşlı Dalkavuk Adam Şerif Tom Kenny İle Röportaj

Dalkavuklar
Dalkavuklar; Tanzimat'tan önce üzerine tülbent sarılarak giyilen külaha bir şey sarılmadığı zaman "dalkülah" denirdi. Kavuk asla tülbentsiz kullanılmazdı

dalkavukça cümle içinde kullanımı

Zeki savcı yardımcısı, Selman'ın sözlerindeki bu alaycı tonda, daha çok başasistanı memnun etmek isteyen dalkavukça bir gayret sezinlemişti.
- H. Taner

Domitian
Via Domitiana adındaki büyük Roma yoluna övgü., Bu şiirlerin tonu aşırı dalkavukça bulunabilir; gerçekten de derlemenin bu tarzı günümüz duyarlılıklarına

Caligula
fırsat buldukça giyinir ve kendisini bir tanrı gibi takdim eder ardından dalkavukça yöntemlerle huzurunda bulunanların kendisini benimseyerek onaylamalarını

Emret Bakanım
Appleby ve özel sekreteri Bernard Woolley ile tanışır. Appleby yeni bakana dalkavukça yaklaşsa da işleyişi değiştirme girişimlerine karşı daima statükoyu savunacaktır

Ernesto Che Guevara
alenen açıklamayıp, sadece Castro'ya yazılmış tarihsiz ve tarzı olmayan dalkavukça bir mektupla bildirmiş olması çoğu kişi tarafından şaşırtıcı bulunmuştur

dalkavukluk cümle içinde kullanımı

Dominatus
lord ya da sahip anlamına gelen dominus kelimesinden türetilmiştir ve dalkavukluk yapmak amacıyla Julio-Claudian hanedanı mensubu imparatorlara hitap etmek

Quintillus
Chlorus'un annesiydi. Tarihçiler bu durumun İmparator Constantine I'e dalkavukluk için uydurulmuş bir şecere olduğundan şüphelenirler. Günümüze ulaşan

Grigori Kulik
arasında Kızıl Ordu genel topçu kuvvetleri komutanı olarak görev yaptı. Dalkavukluk derecesinde bir Stalinciydi. Askeri geleneklere katı bir biçimde bağlıydı

Mikhael Psellos
ve dönemin eğilimlerine ayak uyduran, gerektiğinde entrikalara giren, dalkavukluk eden ve böylece durmadan yükselen bir politikacı-düşünürdü. Fakat aynı

Hadi (Abbasi)
maksadıyla istişareler girişti. Etrafında toplanmış olan ve kendine dalkavukluk etmek isteyen devlet ricalinin hemen hepsi bu veliaht değişmesini kabul