Darüleytam cümle içinde kullanımı

Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.
- S. Faik Abasıyanık

Hatice Özgener
Milletvekili olmadan önce Darüleytam Müdürlüğünden emekli bir maarifçiydi. 1936 yılında V. Dönem (Ara seçim) Çankırı'dan Miletvekili ...

Nafi Atuf Kansu
Kansu, 1918 yılından İstanbul'un işgaline kadar İstanbul Kadıköy Erkek Darüleytam (Öksüz Yurdu) müdürlüğünü ifa etti. Kurtuluş Savaşı ...

peki Darüleytam ne demek ?


darülbedayi cümle içinde kullanımı

Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat'tı.
- H. Fahri Ozansoy