Deflasyon ne demek, nedir ?

Genellikle tedavülde (dolanımda)bulunan para miktarının azaltılması sonucu toplam talepte ve fiatlar genel düzeyinde meydana gelen düşüş. Fiatlardaki bu düşüşün gerçekleşebilmesi için paranın tedavül hızında bir değişme olmaması gerekir. Gelişmiş ülkelerde deflasyon çoğunlukla konjonktürel bir hareket olarak ortaya çıkar. Devletin iradi olarak deflasyonist bir politika takibine pek rastlanmaz. Deflasyon dönemlerinde fiyatlardaki düşüşün yanısıra işsizlik nispetinde de bir yükselme gözlenir. Birçok iktisatçılar, gelişmiş ülkelerin yapısal özelliklerinin, sürekli bir deflasyonist eğilime yol açacağını, bir başka ifadeyle bu ülkenin talep düşüşü neticesi daimi bir işsizlik ve atıl kapasite ile karşı karşıya olduklarını belirtmektedir. Öte yandan deflasyonun bir önceki dönemde meydana gelen enflasyonun bir sonucu olduğu da iddia edilmektedir. Devlet, para ve maliye politikası araçları ile deflasyonla mücadele edebilir. Halkın satın alma gücü bütçe açıkları ve para arzı artışı ile çoğaltılarak talebin mevcut milli hasılanın satılmasına imkan verecek şekilde yükseltilmesine çalışılır

Deflasyon sözlük anlamı nedir

1. Paraşişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması temeline dayanan iktisat politikası tekniği, paradarlığı.

a. (l ince okunur) ekon. Para kısıtlaması.
Köken: Fransızca déflation
(Güncel Türkçe Sözlük )


1. Ekonominin etkinlik hacminin (millî gelir, toplam üretim, istihdam ve fiyatlar genel düzeyi) düştüğü, yani toplam istemin toplam sunumdan daha az olduğu iktisadi durum.
2. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli düşmesi (enflasyonun tersi), diğer bir deyişle enflasyon oranının negatif çıkması. krş. enflasyon, dezenflasyon, stagflasyon
Köken: İngilizce deflation
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Deflasyon ingilizce ne demek

n. deflation, disinflation
Köken: Fransızca

, ,