Deflasyon sözlük anlamı

1. Paraşişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması temeline dayanan iktisat politikası tekniği, paradarlığı.

a. (l ince okunur) ekon. Para kısıtlaması.
Köken: Fransızca déflation
(Güncel Türkçe Sözlük )


1. Ekonominin etkinlik hacminin (millî gelir, toplam üretim, istihdam ve fiyatlar genel düzeyi) düştüğü, yani toplam istemin toplam sunumdan daha az olduğu iktisadi durum.
2. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli düşmesi (enflasyonun tersi), diğer bir deyişle enflasyon oranının negatif çıkması. krş. enflasyon, dezenflasyon, stagflasyon
Köken: İngilizce deflation
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

peki Deflasyon ne demek ?