Değişiklik yapmak cümle içinde kullanımı

Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı.
- F. R. Atay

Toplum mühendisliği
Toplum Mühendisliği, toplumun demografi sinde, sosyal dokusunda, tarihten gelen yapısında değişiklik yapmak, tepkilerini, nefretlerini, ...

Kurucu meclis
Daha sonra gelecek sivil yönetim anayasada değişiklik yapmak isterse kurucu meclisin anayasaya koyduğu kurallara bağlı kalmak zorundadır ...

Gizli El (roman)
Reşat Nuri de yapıtında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Gizli El yayınlandığında, Reşat Nuri yazdığı önsözde değişiklikleri açıkladı. ...

Java Specification Request
istekler belgesi veyâ mevcut bir istekler belgesindeki önemli bir değişiklik yapmak için Java Community Process (JCP) dâhilinde Sun ...

MERSI
"E" durumundan farklı olarak ise, önbellek "R" durumundayken veride değişiklik yapmak (yazmak) istediğinde öncelikle sahipliği için ...

peki Değişiklik yapmak ne demek ?


değil cümle içinde kullanımı

Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu.
- T. Buğra
Bir insanın değil bir günü, bazen bir saati bile yüzbinlerce lira değerinde olabilir.
- H. Taner

değil a cümle içinde kullanımı

Ağaç değil a, ot bile yok..

Sezgici matematik
olarak Üçüncü olanağın dışlanması kanunu, A ya da değil A, geçersizdir çünkü her zaman için A ya da değil A önermesini ıspatlamanın mümkün olduğunu varsaymak

NGC 2264
Gökbilim Kataloğunda NGC 2264 olarak iki nesneye atıf vardır sadece kümeye değil. ^ a b c "SIMBAD Astronomical Database". NGC 2264 için sonuçlar. http://simbad

Claude Lévi-Strauss
karşılaştırarak belirleyebilirsiniz. Levi Strauss için A’nın ya da B’nin ne olduğu değil, A ile B arasındaki ilişkiler önemlidir. Çünkü, yapısalcılık, bir şeyin başka

İyi-sıralılık ilkesi
tanıtlama yöntemi matematiksel tümevarımın tersidir (aynen "değil-B gerektirir değil-A", "A gerektirir B" ifadesinin tersi olması gibi) fakat yine de doğal sayıların

Magdaléna Rybáriková
Turnuvaları Charleston A A A A A NM5 0–0 Moscova A A A A A 0-0 Doha Tier I Değil A Tamamlayamadı 0–0 Berlin A A A A A 0–0 Zürih A A A A Tier I Değil 0–0 San

değil mi ki cümle içinde kullanımı

Bağlaç
Bazen ki bağlacıyla birlikte bir bağlaç öbeği oluştuğu da olur; nerde kaldı ki, değil mi ki böyle oluşmuş bağlaçlardır. Başka bir deyişle ...

Ahmet Lütfi Kazancı
Değil mi ki yarın Yüce Rabb’imizin şaşması mümkün olmayan, yanlış netice vermesi düşünülemeyen terazisine gireceğiz ve kaç okka ...

değilleme cümle içinde kullanımı

Vasubandhu
öğretiyi geliştirmiş olan Hint düşünür. Nirvanaya erişme yolu olarak değilleme mantığını kullanan, hakikati mantık işlemleriyle bulmayı amaçlayan Vasubandhu

Gottlob Frege
Philosophie des Deutschen Idealismus I (1918-1919): 58-77 "Die Verneinung" (Değilleme / Nefy / Negasyon), in Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus

Matematiksel mantık
aynı şekilde yerine ifadesini kullanabiliriz. Yüklemsel ifadelerde değilleme ve niceleyicilerin yeri, anlam bakımından önemlidir. Örneğin: , “her sayı

Sembolik mantık
eklemlerinin sembolik mantıkta kullanımı aşağıdaki tablodaki gibidir. Değilleme eklemi: Olumlu bir ifadeyi olumsuz hale, olumsuz bir ifadeyi ise olumlu

Harivarman
öğretisi"ni geliştirmiş olan Harivarman sisteminde, Nirvana'ya erişmenin yolunu değilleme mantığında bulmuştur. Ona göre, ne benlik ya da ruhlar, ne yaratılmış

değim cümle içinde kullanımı

Şanlıurfa ilindeki yerleşim yerleri listesi
Büyükgörümlü Büyükmutlu Çamurlu Çiftçiler Çiftekuyu Çokran Dedeköy Defterdar Değim Demirci Dikili Dinçer Dinçkök Ekinciler Ekindöver Elbeğendi Elgün Engelli

Karahisargölcük, Nallıhan
köye ait birde değim ardır köy halkının hoşafa düşkünlüğünü belirtmek için 'bıdırdıların hoşafcıları' gibi sadece köye ait değimlerde vardır artık günümüde

Yu-Gi-Oh!
düello sonunda barışmışlardır ama Jadenin kötü hali bir canavar sayılır(değim değildir duello canavarı sayılır) Yubel zaten bir karttır ve süper polimerizasyon

değimli cümle içinde kullanımı

Esenkale, Ünye
Demi: Değimli Dene: tane Depük: kurumuş olan Depüklük: odun, kabuk saklanan yer Deydaha: işte orada Deynek: el sopası Dırdır etmek: ...

değin cümle içinde kullanımı

Buraya değin.
Kıyıdan bir alkış sesi geldi... Odanın güneşli duvarına değin.
- M. C. Anday

Ve Böyle Bir Şey
Zerrin Özer'in, 2005 tarihli, o zamana değin yayınlanmış olan 3 45'lik-single ve 17 albüm prodüksiyonu düşünüldüğünde, imza atmış olduğu 21. yapımdır

Arcadius
(Bizans) imparatoru. 383-395 arasında babası I. Theodosius'la birlikte, 402'ye değin de tek başına hüküm sürdü. 402'de oğlu II. Theodosius'u yönetimine ortak

Aralık
yılın 12. ve son ayı olup 31 gün çeker. Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Arapça'da "ocak" anlamına gelen "kânûn كانون" sözcüğünden Kânûn-i Evvel

Javad Nurbakhsh
Dr. Javad Nurbakhsh (1926-2008) 1953'den ölümüne değin Nimetullahi Tarikatı'nın önderliğini yapmış olan mutasavvıf, yazar ve psikiyatrist. Javad Nurbakhsh

Varşova Gettosu Ayaklanması
mahallesini içine alıyordu. Bu 340 hektarlık kuşatılmış alana 1942 yazına değin yaklaşık 500 bin Yahudi dolduruldu. 22 Temmuz 1942'den sonra her gün 5 bini

değini cümle içinde kullanımı

Turan Karataş
Halen Kitap Zamanı'nda ve Edebiyat Ortamı'nda değini, deneme ve inceleme yazılarını sürdürmektedir. Yayınlanmış Kitapları : Rüyalarımızın ...

Necib Mahfuz
Yazı hayatına, 1928 'de Selame Musa'nın çıkardığı el-Mecelle el-Cedide dergisinde yayımladığı değini yazıları ve öykülerle başladı. ...

Ömer Lekesiz
Yayınları, İstanbul 1997) Şirazeden Şirazeye şiir, roman, öykü, ve çeviri kitaplar üstüne yazılarla, deneme ve değini yazılarından oluşmuştur. ...

değinme cümle içinde kullanımı

Batı Çerkesçesi
internet;"Adigece eğitim,asimilasyon durumu ve geleceğimize ilişkin bir değinme-1";-2,Uzunyayla.Com,internet. Adigece yazı dilinden birkaç örnek: Se (Сэ)=Ben;

Mariya Temryukovna
etmektedir (Bk. "Adigece eğitim, asimilasyon durumu ve geleceğimize ilişkin bir değinme-1, internet"). Heykelin Kabardeylerin Rusya'ya olan bağlılığını simgelediği

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
dönemin evlilik ilişkilerini irdeleme, uygunsuz evlenmelerin sorunlarına değinme noktaları dikkat çeker. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ta da bu temalar ön plana

Adıge Cumhuriyeti
koşullarla imzalandı.Antlaşma'da Adıgelere (Çerkesya'ya) ilişkin hiçbir değinme yoktu. Müttefik ülkeler temsilcileri, Kırım Savaşı sırasında Dağlıların

Cem Eroğul
Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54/4: 31-46) “Mülkiye Marşı Üzerine Kısa Bir Değinme” (2001), (Mülkiye, XXV/231: 7-8) "TBMM YGK'lerde Değişiklik Yapabilir mi

değinmek cümle içinde kullanımı

Gündüz yüzme havuzunda açmadığı bir konuya değinmek gereksinmesi duyuyordu.
- N. Cumalı

C değeri muamması
C değeri muamması veya C değeri paradoksu, ökaryot ik türlerin çekirdek genomu büyüklüğündeki büyük çeşitliliğe değinmek için kullanılan ...

Gezi yazısı
İkinci gidişte görülenlerle, ilk gidişte görülenler arasındaki farklara bile değinmek gerekir. Bu da gezi yazılarının zamanla tarihsel ...

Zihin
"Zihin" mantığın düşünce süreçlerine özellikle değinmek için sıklıkla kullanılır. Zihnin ne olduğu ve nasıl çalıştığı ile ilgili; Plato , ...

Şelasyon
Literatürde metal iyonu tutan bağların sayısına değinmek için dişlilik terimi kullanılır, örneğin yandaki resimde görülen EDTA altı dişli ...

Enterkalasyon
eklenme ilanına değinmek için kullanılmıştır. Bu anlam sonra genelleşmiş, bir dizinin elemanlarından ikisi arasına bir ekleme yapmak ...