Değişiklik yapmak ne demek, nedir ?

1. Değiştirmek

Değişiklik yapmak sözlük anlamı nedir

değiştirmek: Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı. -F. R. Atay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Değişiklik yapmak ingilizce ne demek

v. alter, work over, modify, shake up, recast, emend, innovate, remodel

Değişiklik yapmak cümle içinde kullanımı

Mustafa Kemal cepheye gider gitmez daha önce alınan tedbirde değişiklikler yaptı.
- F. R. Atay

Toplum mühendisliği
Toplum Mühendisliği, toplumun demografi sinde, sosyal dokusunda, tarihten gelen yapısında değişiklik yapmak, tepkilerini, nefretlerini, ...

Kurucu meclis
Daha sonra gelecek sivil yönetim anayasada değişiklik yapmak isterse kurucu meclisin anayasaya koyduğu kurallara bağlı kalmak zorundadır ...

Gizli El (roman)
Reşat Nuri de yapıtında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Gizli El yayınlandığında, Reşat Nuri yazdığı önsözde değişiklikleri açıkladı. ...

Java Specification Request
istekler belgesi veyâ mevcut bir istekler belgesindeki önemli bir değişiklik yapmak için Java Community Process (JCP) dâhilinde Sun ...

MERSI
"E" durumundan farklı olarak ise, önbellek "R" durumundayken veride değişiklik yapmak (yazmak) istediğinde öncelikle sahipliği için ...

, , ,