Didiklenmek cümle içinde kullanımı

Telefon defteri aranıyor, didikleniyor.
- Y. K. Karaosmanoğlu

peki Didiklenmek ne demek ?


didik didik cümle içinde kullanımı

Didik didik saçlar.
Topraklar bile ateş ve demir sağnaklarıyla didik didik karışmıştı.
- H. C. Yalçın

Serol Teber
Çeşitli dergilerde yazıları yayımlanan Serol Teber, bir dönem Açık Radyo'da "Didik Didik Freud" adlı bir program hazırladı. Eserleri ...

Zaman Çarkı
Her birinin zihinlerinden geçenler ve dönüşümleri didik didik edilir. Toplum yaşamı, tarihinden giyim-kuşamına, davranış tarzından ...

Yağmurdan Önce
Ertesi gün kızı yakalamak için gelen silahlı Hristiyan çeteciler, etrafı didik didik ararlar ama aradıklarını bulamazlar. Kendi ...

Kırca, Bigadiç
Yunanlılar, Kırca Köyü’nden Koca Mehmed oğlu Molla Ali’yi, kafasını didik didik etmek suretiyle şehit etmişlerdir. Halka her türlü zulmü ...

Akçapınar, Keles
Elmar Schwertheim her karışını didik didik araştırdığı, her santiminde buram buram arkeolojik kalıntıların var olduğu iddia edilen bir ...

didik didik etmek cümle içinde kullanımı

Bu emel bana bu üç yıllık ömrümü didik didik edip kağıt üzerine koymamı zorluyor.
- H. Edip Adıvar

didiklemek cümle içinde kullanımı

Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi, gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı.
- M. Ş. Esendal