Diphtheric ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "diphtheric " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "difterili, difteriye ait " gibi anlamlara gelmektedir.