Dış alımcılık ne demek, nedir ?

1. Dışalımla uğraşma, dış ülkelerden mal satın alma ya da getirtme işi, ithalatçılık