Dış başkalaşım ne demek, nedir ?

1. Magmanın etkisiyle, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm

Dış başkalaşım sözlük anlamı nedir

a. jeol. Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(jeoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi dış metamorfizm
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Magmanın sokulmasıyle, komşu kayaçların uğramış olduğu başkalaşma (değme başkalaşması).
Köken: İngilizce exomorphism
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

,