Dış bellek ingilizcesi

external memory, external storage

peki Dış bellek ne demek ?


diş ingilizcesi

[Dis-] adj. dental, odontic
n. tooth, cog, jag, clove, knurl, notch
pref. dent

dış açı ingilizcesi

n. external angle, salient angle

diş ağrısı ingilizcesi

n. toothache, odontalgia

dış alım ingilizcesi

importation " ithalat; import(s)"

diş bilemek ingilizcesi

to nurse a grudge, to get one's knife into sb, to have one's knife in sb, to bear sb malice

dış borç ingilizcesi

n. external loan

dış bükey ingilizcesi

adj. convex, gibbous

diş çıkarma ingilizcesi

n. teething, dentition

diş çıkarmak ingilizcesi

v. teethe, cut a tooth, cut

dış deri ingilizcesi

n. exoderm, ectoderm, ectoblast, investment