Disgruntlement ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) disgruntlement Türkçe'mizde "üzme " gibi anlamlara gelmektedir.