Dissuasive ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "dissuasive " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "caydırıcı, vazgeçirici " gibi anlamlara gelmektedir.

Dissuasive sözlük anlamı nedir

Tending to dissuade or divert from a measure or purpose; dehortatory; as, dissuasive advice.

,