Dizge ne demek, nedir ?

1. Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü, manzume, sistem.
2. Bir ilkeye ya da dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem

Dizge sözlük anlamı nedir

a.
1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
2. fel. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur. -M. C. Anday.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Erkeklerin giydiği getr biçiminde çorap, tozluk.
2. Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap.
3. Diz kapağını geçen çorap.
4. Çorap bağı.
5. Dört beş santim eninde örülmüş kadın kuşağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kadınların boyunlarına taktıkları altın gerdanlık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aralarında ilişkiler bulunan, böylece belli bir işlevi olan bir bütün oluşturacak biçimde etkileşen nesneler topluluğu. Bir dizgeyi oluşturan nesneler arasında kişiler, makineler, yordam, izlence ya da veriler bulunabilir. Ayrıca bu nesneler de kendi başlarına birer dizge niteliği taşıyabilir; bu durumda dizgenin altdizgelerinden söz edilir.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981)


Köken: İngilizce system
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce array
(BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü )

Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978)

(Yun. systema < synestanai = birlikte yerleştirmek, örgütlü bir bütün içinde toplamak, bir araya koymak, birleştirmek) : Birlikli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Bu anlamda:
1. Kendi içine kapalı, düzenli bir bütün. (Ör. evren, yıldızlar dizgesi.)
2. Bir ilkeye ya da dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü.
3. Birbirine bağlı bilimsel ya da felsefî düşünceler birliği; bir düşün (ide) yöresinde toplanmış çeşitli bilgiler. // Dizge kuramdan daha geniştir; bir filozofun felsefe dizgesi onun kuramlarının bütününden oluşur.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)

Kendine özgü bir düzen ve sırası olan topluluk. Gezegenler dizgesi,'Samanyolu dizgesi, gözerimi konsayıları dizgesi gibi.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)

Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
Köken: İngilizce tablature
(BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü )

Aralarında ilişki bulunan ve amaca göre çevresinden belirli sınırlarla ayrılmış özdek, olay ve süreçlerin seçilmiş kümesi.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

bk. sistem
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007)


1. Ortak kimi özellikleri olan çokluklar kümesi.
2. Belirli bir gerçeğe ilişkin kurallar kümesi.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

Herhangi sayıda nesneden oluşan bütün. Krş.. sıralanmış n-li dizge, yapı.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü 1976)

Bir bütün oluşturacak biçimde, karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)

(fizik, botanik)
Köken: Osmanlı Türkçesi heyet
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Belirli bir görevi yerine getirmek için bir bütünün parçaları arasında kurulan işlevsel ilişkilerin tümü.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

Eski Yunan tartıbiliminde, sayısı sınırlanmamış olan ve üye (membre) denilen birçok parçalardan ibaret bulunan uzun dize.
Köken: Fransızca Système
(BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948)

Aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi öğenin oluşturduğu bütünlük.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


1. genel uygulayım: a. Bir bütünü oluşturacak biçimde birbirine bağlı öğelerin tümü. b. Bir iş, işlemi sonuçlandırmak için kullanılan yöntem ile araçların oluşturduğu düzen. c. bk. donatı.
2. kimya, fizik, metalbilim: Üzerinde ölçme yapılan ya da sözkonusu olan belirli nesneler topluluğu.
3. elektrik: Çok evreli bir dalgalı akımın elektrometre kuvvetinin dönüş değişikliklerinde geçiş düzeni.
4. bilişim: a. Birlikte kullanılan işlem, yöntem ve gereçlerin belirli bir örneğini oluşturan birim. b. Birbirinden ayrı ve değişik işler üreten makinelerin oluşturduğu bütün.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Bir birlik oluşturacak biçimde işlevsel olarak örgütlenmiş öğeler bütünü.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katman topluluğu.
Köken: İngilizce system
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

Dizlik, diz bağı
(Tarama Sözlüğü1965)

Dizge ingilizce ne demek

system sistem

, ,