Doğaötesi ne demek, nedir ?

1. Duyularla algılanamayan varlıkların nedenlerini ve temellerini araştıran felsefe, fizikötesi, metafizik.
2. Us ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bilgiyi konu alan felsefe, fizikötesi, metafizik.
3. Bu felsefeyle ilgili olan

Doğaötesi sözlük anlamı nedir

Toplumsal olayları sonul, değişmez ve birbirinden bağımsız sayan öğreti.
Köken: İngilizce metaphysics
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Doğaötesi ingilizce ne demek

adj. metaphysical, based on abstract reasoning; excessively subtle or theoretical; supernatural; of or pertaining to metaphysics

Doğaötesi cümle içinde kullanımı

Arkhe
doğayı ve doğadaki gelişmeleri kendi içlerinde bulunan, doğaötesi açıklamalar gerektirmeyen bir kaynağa geri götürme çabasıyla, aynı ...

Lucien Lévy-Bruhl
Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive (1931; İlkel Zihniyette Doğaötesi ve Doğa) La philosophie d'Auguste Comte (1900; ...

, , ,