Dokunulmazlık ne demek, nedir ?

1. Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.
2. Anayasa ya da uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu ya da ayrıcalık, masuniyet

Dokunulmazlık ingilizce ne demek

adj. extraterritorial
n. exterritoriality, extraterritoriality, franchise, immunity, privacy, privilege

Dokunulmazlık cümle içinde kullanımı

Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz.
- Ç. Altan

Diplomatik dokunulmazlık
Diplomatik dokunulmazlık, hükümetler arasında, diplomatların karşılıklı olarak serbestçe seyahatini ve görevli olduğu ülkenin yasalarına göre dava edilmemesini

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
en önemli role sahiptir. Ayrıca cumhurbaşkanlarının görevi süresince dokunulmazlık hakkı vardır. Ancak görevi bitince herhangi bir suçtan yargılanabilir

Diplomat
uluslararası hukukta kavram olarak, dokunulmazlıklar ile ayrıcalıklar arasında bir ayrıma gidilmektedir. Dokunulmazlık kavramı genel yasalardan bağışık tutulmayı

Asalet imtiyazları (İngiliz soyluların meclisteki dokunulmazlığı sayfasından yönlendirme)
İngiliz soylularının dokunulmazlığı, İngiliz soylular sınıfının üyelerine ait olan özel meclis dokunulmazlıkları grubudur. İngiltere Birleşik Krallığı

WWE NXT
seçtikleri eğitmenleri ile yarışmaları için bir şans verildi. Dokunulmazlık ve dokunulmazlık puanları sistemi bu sezonda "ödeme puanı" adlı sistem ile değiştirildi

, ,