Dolambaçlı ingilizcesi

adj. circuitous, tortuous, winding, circular, labyrinthine, devious, indirect, oblique, roundabout, serpentine, shuffling, sinuous

peki Dolambaçlı ne demek ?


dolam ingilizcesi

n. winding

dolama ingilizcesi

n. winding, dolman, whitlow, felon

dolamak ingilizcesi

v. wind, twist, whirl, rotate, coil up, cincture, coil, enlace, enwrap, lap, reel, reel up, wrap

dolaman ingilizcesi

[dolama] n. winding, dolman, whitlow, felon

dolambaç ingilizcesi

n. winding

dolambaçlılık ingilizcesi

n. tortuosity

bulmaca, sahnede izleyiciye yakın yer, eş anlamlısı, görgüsüz utanmaz belalı kimse bulmaca, gürültü şamata, gürültü şamata bulmaca, ne demektir, lamelif ne demek