Dostlar alış verişte görsün ne demek, nedir ?

Gösteriş olsun, iş görüyor densin (diye)