Düş gücü ne demek, nedir ?

1. Bir şeyi zihinde canlandırma, yaratma, düşünme yeteneği, hayal gücü.
2. İmgelem muhayyile

Düş gücü sözlük anlamı nedir

a. Hayal gücü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Düş gücü ingilizce ne demek

imagination

Düş gücü cümle içinde kullanımı

Üstün Akmen
Biçimde serbestlik, düş gücü ve özgür bir anlayışı benimsedi. 1970’li ve 1980’li yıllarda, ekonomi dergilerinde, “Milliyet”, “Güneş” ...

Washington Allston
1818 'de Boston 'a döndükten sonra Allston'un sanatı, düş gücü ve hayallerle belirginleşen daha durgun bir evreye girdi. " "Ayışığında ...

Valentin Katayev
Geniş düş gücü, duyarlı ve özgün anlatımıyla Katayev, Sovyet edebiyatının önde gelen yazarları arasına girmiştir. Kaynakça : Encyclopædia ...

Nuruddin Farah
Romanlarında kolay genellemelerle gitmekle eleştirildiyse de, Farah zengin düş gücü ve İngiliz dilindeki ustalığıyla herhangi bir Avrupa ...

Hayal gücü
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. ...

, , ,