Duş ne demek, nedir ?

1. Temizlik ya da sağaltım amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme.
2. Bu biçimde su dökünmeye yarayan aygıt

Duş sözlük anlamı nedir

a.
1. Temizlik veya tedavi amacıyla suyu yüksekten üzerine doğru püskürtme yoluyla yıkanma: Soğuk bir duş, sonra da deliksiz bir uyku! -A. İlhan.
2. Bu biçimde yıkanmaya yarayan alet.
Köken: Fransızca douche
(Güncel Türkçe Sözlük )

Rüya, düş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Kuytu, rüzgâr tutmayan yer.
2. Oyunda kale.
3. Doğrultu, yön.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Düş, rüya
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1) Suyu düzgün bir şekilde dağıtarak fışkırtan araç. 2) böyle akan su ile yıkanmak (duş yapmak).
Köken: İngilizce shower, shower bath
(BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü 1969)

a.
1. Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya: Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde -Dadaloğlu.
2. mec. Gerçek olmayan şey, imge.
3. mec. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Raslantı.
2. Belli olmayan, bilinmeyen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Öğle vakti.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Rüya
(Tarama Sözlüğü1965)

Cihet, yön, yol
(Tarama Sözlüğü1965)

Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran
(Tarama Sözlüğü1965)

Duş ingilizce ne demek

[Delta Upsilon] n. shower, shower bath
n. dream, fantasy, delusion, fiction, reverie
v. fall, fall down, fall on, fall in a heap, collapse, come down, crash, crumble, crumple, crumple up, decline, decrease, deduct, degrade, dive, droop, drop, drop down, drop off, ebb, end up, fall among, fall from, fall off, fall over, go down, land
Köken: Fransızca

Duş cümle içinde kullanımı

Soğuk bir duş, sonra da deliksiz bir uyku! - A. İlhan

, , , teoman, dus kontenjanları, bahar candan, düş tdk, düş anlamı, dus sonuçları 2016, düş şarkısı, seti fiyatları, seti fiyatları, başlığının diğer adı, seti tekzen, bahar candan, eca seti, seti 8 fonksiyonlu, artema seti, hortumu