Düşkünlük ingilizcesi

n. addiction, dotage, fondness, keenness, fanaticism, decay, poverty, affection, devotion, fixation, partiality

peki Düşkünlük ne demek ?


duş ingilizcesi

[Delta Upsilon] n. shower, shower bath
n. dream, fantasy, delusion, fiction, reverie
v. fall, fall down, fall on, fall in a heap, collapse, come down, crash, crumble, crumple, crumple up, decline, decrease, deduct, degrade, dive, droop, drop, drop down, drop off, ebb, end up, fall among, fall from, fall off, fall over, go down, land
Köken: Fransızca

düş azması ingilizcesi

nocturnal emission

düş görmek ingilizcesi

to have a dream

düş gücü ingilizcesi

imagination

düş kırıklığı ingilizcesi

n. disappointment, disenchantment, disillusion, anticlimax, frustration, non event

düş kurmak ingilizcesi

to dream, to daydream

duşaklamak ingilizcesi

(-i durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında

düşbilim ingilizcesi

oneirology

düşçü ingilizcesi

n. daydreamer, dreamer

düse ingilizcesi

[Eleonora Duse] n. nozzle, spout that controls the flow of a liquid from a pipe
v. dash, move with sudden speed, jet
n. Duse, family name; Eleonora Duse, (1858-1924) one of the greatest Italian actresses
Köken: Farsça

alevilikte nasıl kaldırılır, eş anlamlısı, bulmacada, düşkün ile ilgili cümleler, ten kaldırma cemi nedir, dardan indirme cemi, ne demek, alevilerde bakirelik önemlimi