Düşündürme ne demek, nedir ?

Düşündürmek işi veya durumu

Düşündürme sözlük anlamı nedir

a. Düşündürmek işi veya durumu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Düşündürme cümle içinde kullanımı

Calvin'e Karşı Castellio ya da Köleliğe Karşı Özgür Düşünce
Trajedisi' adlı eserinde başlattığı, tarihsel olaylardan yola çıkarak, yaşanılan dönem üzerine düşündürme çabalarını bir adım daha ileri götürmüştü. ...

Mizah
Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönlerini yansıtarak insanı düşündürme, eğlendirme ya da güldürme amacıyla yazılan edebi eserler ...

Elektronik müzik
House’un diğer kolarına göre daha bir katı olan, kendi kurallarını kendisi çizen ve dinleyiciyi düşündürme yoluna giden bir tarzdır.Dave ...

Alevilik
Bu konuda, İmâm Câ’fer-i Sadık , Kur'an-ı Kerîm ’in evren ve tabiât hakkında bilgiler vererek insanları düşündürme methodunu uygulamıştır ...

, ,