Ecumenical ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "ecumenical " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kiliselerin evrenselleşmesi ile ilgili " gibi anlamlara gelmektedir.