Edinilmek cümle içinde kullanımı

Atatürk'ün bilim adamlarına ve edinilmiş saygınlıklara titizce tanıdığı ayrıcalık ve üstünlük ne kadar gerilerde kalmış değil mi? - H. Taner

Standart hata (istatistik)
Bir anakütle hakkında bilgi edinilmek istenirken çoğu zaman birimlerin tamamını incelemek mümkün değildir. Zaman,para,işgücü gibi ...

Pul koleksiyonculuğu
gibi ilgi duyulan ve bilgi edinilmek istenen bir konu da olabilir, bir konuyu pullar aracılığı ile bir hikâye olarak anlatmak da seçilebilir. ...

Çine
Yüzyılımızın başından bu yana makilikler, genellikle zeytin üretim alanları, hububat ekim alanları ve ziraat toprakları edinilmek amacıyla ...

peki Edinilmek ne demek ?


edinilme cümle içinde kullanımı

Tribün
Cumhuriyetin son dönemlerinde bir patrici olan politikacı Clodius , ailesinin pleb kökenli bir kolu tarafından evlat edinilme işini ...

Tiberius
evlatlık edinilme yoluyla bu aile ile bir bağ kurmayı deneyerek, kendisi için hükümdarlık ya da en azından kral naipliği mevkii umut etmiştir. ...

edinim cümle içinde kullanımı

Sezgi (Bergson)
kesinlikle ve göreceli olarak. Bilginin bu her iki türüne ilişkin olarak farklı edinim yöntemleri vardır. Sezgi yöntemini kesinliğe dayandıran Bergson; ikincisinin

Burrhus Frederic Skinner
dil edinim sürecine bakışında da davranışçı kuram etkili olmuştur. Skinner'e göre insan davranışsal koşullar sonucu dili edinir. Diğer dil edinim teorilerinin

Türkçe eğitimi
okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşur. Bu becerilerin edinim sırası dinleme ,konuşma, okuma ve yazmadır. İnsan doğumundan itibaren, dinleyerek

Kızılcakışla, Aydıncık
açmaya çalışsada şuan YOZGAT'ta gitar kursları verip kuşburnu fabrikası için edinim kazanıp projelerini geliştiriyor.Ayrıca incir ağaçları uzak mesafelerden

GPS
farklı türleri kullanılır: genel kamu tarafından erişilebilir olan, kaba / edinim (C / A) kodu, ve sadece ABD askeriyesince erişebilir hassas (P (E)) kodu