Eklenme ne demek, nedir ?

Eklenmek işi

Eklenme sözlük anlamı nedir

a. Eklenmek işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Eklenme cümle içinde kullanımı

RAFT (Tersinir eklenme-parçalanma zincir transferi sayfasından yönlendirme)
RAFT (İngilizce : Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer, Türkçe : Tersinir eklenme-parçalanma zincir transferi), 1998 yılında ...

Doğrultu (moleküler biyoloji)
Moleküler biyoloji de doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotit lerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir. Kimyasal adlandırma ...

Asetilasyon
Asetilasyon (veya IUPAC adlandırma sistemi ile etanoylasyon), organik bir bileşiğe bir asetil fonksiyonel grubu eklenme tepkimesidir. ...

Enterkalasyon
eklenme ilanına değinmek için kullanılmıştır. Bu anlam sonra genelleşmiş, bir dizinin elemanlarından ikisi arasına bir ekleme yapmak ...

Çek Cumhuriyeti bayrağı
bayrağı ile aynı özellikleri taşıması hem de Avusturya bayrağı ile aynı renklerde olması nedeni ile mavi bir kısım eklenme yoluna gidilmiştir. ...

, ,