Elastase ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) elastase Türkçe'mizde "elastas " gibi anlamlara gelmektedir.

Elastase cümle içinde kullanımı

Enzim kinetiği
title The determination of the concentration of hydrolytic enzyme solutions: alpha-chymotrypsin, trypsin, papain, elastase, subtilisin, ...

,