Elçek ne demek, nedir ?

Geline kına yakılmasından sonra elinin içine girdiği, kumaştan yapılmış bir tür eldiven

Elçek sözlük anlamı nedir


1.bk. ellik (I)-
1.
2. Eli korumak için ele takılan ya da alınan kanca gibi bir araç.
3.bk. ellik (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Tırpanın el ile tutulan yeri.
2. Bulgur taşında elle tutulan yer.
3. Kapının tutacak yeri.
4. Harman aygıtını çevirmek için kullanılan kol.
5.bk. elicek (I)-
1.
6.bk. elicek (I)-
2.
7. Sapanın elle tutulan ye ri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kuvvetsiz, zayıf kadın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yağ eritmeye yarayan küçük kap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük çekiç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İplik bükülen çıkrığın el ile tutulan yeri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

El değirmenini çevirmek için el ile tutulan yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eldiven.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven şeklinde tahtadan yapılan bir araç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eldiven, ellik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eldiven (Çayağzı)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hızkeserleri ve yönelteci işletmek için kullanılan el sapları.
Köken: Fransızca poignée
(BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü 1970)

(I) [elçek (I), elecek -2, elecek -3, enek -1] :
1. Tırpanın, sobanın toprak sürülürken elle tutulan kısmı. (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Akçaşar *Yalvaç, Senirköyü, Sincanlı -Isparta; Kırçiçeği *Susuz -Kars) [elçek (I)] : (Buruncuk *Yerköy -Yozgat; Yenikent *Aksaray -Niğde) [elecek -3] : (Kandilli *Bozüyük -Bilecik) [enek -1] : (*Mudurnu -Bolu; Gürmedere *Fethiye -Muğla)
2. Çıkrık kolu. (Gölbaşı *Çankaya -Ankara) [elecek -2] : (Gedikli *Şarkikaraağaç -Isparta)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

(II) [elçek (II) -1, elçik (II)]
1. Yün eldiven, (Yenikent *Aksaray -Niğde) [elçek (II) -1] : (Laçin -Eskişehir) [elçik (II)] : (Nudra *Şarkikaraağaç -Isparta)
2. Gelin eldiveni. (Çarıksaray *Şarkikaraağaç -Isparta)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

Eldiven.
(Tarama Sözlüğü1967)

Elçek cümle içinde kullanımı

Ellerin elçekli gelin / Kolların kolçaklı gelin.
- Halk türküsü

, ,