Elinden bir iş gelmemek ne demek, nedir ?

Çaresizlikten veya yeteneksizlikten bir iş yapamamak

Elinden bir iş gelmemek cümle içinde kullanımı

...matbu kağıtları doldurmaktan başka elinden bir iş gelmez, sorulmadıkça kendiliğinden konuştuğu görülmezdi.
- R. Halit Karay

,