Erimek cümle içinde kullanımı

Şeker suda erir.

Fenafillah
Fenafillah, tefani sırrı da denilen, "Ölmeden önce ölmüş gibi olup" yokluk sırrına ermek, Allah 'n varlığımda yok olmak, erimek anlamına ...

Azot döngüsü
Her ne şekilde olursa olsun, fiksasyona uğrayarak toprağa ve suya karışan nitrat formundaki inorganik azot (NO3), suda erimek suretiyle ...

peki Erimek ne demek ?


erimez cümle içinde kullanımı

Polisakkarit
Polisakkaritler tatsız olup çoğu suda erimez. En önemlileri; nişasta , glikojen ve selüloz dur. Çok sayıda glikoz molekülünün ...

Çimlenme
Çimlenmenin devamı için, suda erimez haldeki kompleks maddelerin enzim faaliyetiyle basit, eriyebilir maddeler haline geçmesi ve büyüme ...

Globulin
Suda zorlukla erir veya erimez. Suda hiç erimeyen globülin fraksiyon una öglobülin (gerçek globülin) az oranda suda eriyen fraksiyonuna da ...

Feyzullah Çınar
Bilinen bazı türküleri: Siyah saçlarından hatem yüzlerin, Bu yıl bu dağların karı erimez, Geldim şu alemi ıslah edeyim. Kategori:1937 ...

Muskovit
soluk yeşil, esmerce veya sedefimsi renklerde, pullu yapıda, sertliği 2,5-3,0 arasında, yoğunluğu 2,8 g/cm³ olup, asitlerde ayrışmaz ve erimez. ...

ingilizce, melt