Erimek ne demek, nedir ?

1. Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek; azalmak, tükenmeye yüz tutmak.
2. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek; (şiş, ur için) küçülmek, yok olmak.
3. (dokumalar için) aşınıp incelerek dağılmak; çok zayıflamak

Erimek sözlük anlamı nedir

(nsz)
1. Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek: Şeker suda erir.
2. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek: Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı. -S. F. Abasıyanık.
3. Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak.
4. mec. Çok zayıflamak: Günden güne eriyen Kerime'yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum. -A. Gündüz.
5. mec. Utancından çok sıkılmak.
6. mec. Yok olmak, bitmek, tükenmek: Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi. -R. H. Karay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Tebah olmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. çözünmek.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi zeveban etmek
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Erimek ingilizce ne demek

v. melt, fuse, dissolve, pine away, pine, deliquesce, run, thaw

Erimek cümle içinde kullanımı

Şeker suda erir.

Fenafillah
Fenafillah, tefani sırrı da denilen, "Ölmeden önce ölmüş gibi olup" yokluk sırrına ermek, Allah 'n varlığımda yok olmak, erimek anlamına ...

Azot döngüsü
Her ne şekilde olursa olsun, fiksasyona uğrayarak toprağa ve suya karışan nitrat formundaki inorganik azot (NO3), suda erimek suretiyle ...

, , , ingilizce, melt